gynioti

gynioti
gỹnioti, -ioja, -iojo Š, K.Būg, gýnioti Slnt, gynióti, -iója, -iójo 1. iter. 2 ginti 3: Aš gỹnioju senį su lazda nuo šuns J. Žadėjo gelbėti ir gynioti M.Valanč. Kitas tautas pilės, kalnai ir jūros nu neprietelių gyniojo S.Dauk. Par visą dieną karves nu runkelių daržo gyniójau Up. ^ Ir gỹnioja kaip pempė vaikus Lkv. | refl.: Nu ano kaip nu šunies reik gỹnioties Skd. 2. iter. 2 ginti 5: Kad ir kaip gỹnioji, vis tiek anie savo padirba KlvrŽ. Motinėlė be galo gynioja mišką vogti Žem. Negyniok vaiko su manim eiti Slnt. Įstatymas gyniojo jiems tai daryti S.Dauk. Kaip ans galia gỹnioti riešutauti – juk ne medininkas yr Vkš. Išsigandęs tarnas bandė visaip nukalbėt ir gỹniot, kad tik neitų Jrk. Ir gyniójamas eina į karčemą Krkl. Tarės viską galinti ir nieko nesant anai gyniojamo M.Valanč. 3. iter. 2 ginti 6: Ši gyniojanti, kad nėr pasninko Plng. | refl.: Nesigyniok, pasakyk visą teisybę . Senelė gyniojos (sakėsi) nemirsianti Žem. 4. iter. 2 ginti 9: Eik, Zose, puodo gỹnioti Trg. Varinis bėga, eik gynióti Up. \ gynioti; apgynioti; atgynioti; įgynioti; išgynioti; pagynioti; sugynioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • gynioti — gỹnioti vksm. Àš gỹnioju vaikùs su lazdà nuo šuñs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgynioti — apgỹnioti iter. 2 apginti 3: Apgỹniok mane nu šunų Vkš. gynioti; apgynioti; atgynioti; įgynioti; išgynioti; pagynioti; sugynioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgynioti — atgỹnioti 1. iter. 2 atginti 1: Eik, aš atgỹniosu Slnt. | refl.: Manasis kai levas lig galo atsigỹniodamas prieš kibo MitI79. 2. plg. 2 atginti 3: Gaila, mano Onikė toli, – maniau sau, dabar niekas manęs nuo jos neatgyniotų Žem. gynioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gimtuvė — gimtùvė sf. (2), gimtuvė̃ (3b) K 1. gimimo, kilimo vieta, gimtinė: Anapus Plungės ano gimtùvė Kl. Reikėjo kožnam savo gimtuvę ir savo namus gynioti S.Dauk. Mano gimtuvė yr Tilžė MitI62. Galiaus jis į savo gimtuvės vietą vėl atgrįžo Ns1843,3. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyniojimas — gỹniojimas sm. (1) BŽ300 → gynioti 1: Dėl gyniojimo nu vabalų S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgynioti — išgỹnioti tr. uždrausti: Nei žmonys prilieps, nei išgỹnios Sd. Įsisrigo sūnus eiti į veseliją, ir negal išgynioti, atginti J. gynioti; apgynioti; atgynioti; įgynioti; išgynioti; pagynioti; sugynioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mūras — (l. mur, vok. dial. mûr) sm. (1) 1. SD158, R, Mž432, K, J, Šd. Skr, Lš siena, aptvėrimas iš cemento, akmenų ar plytų: Motriškosios lipo ant mūrų pilies gynioti S.Dauk. Visą miestą mūrais aptraukė Jrk. Vanduo buvo jiemus užu mūrą (kaip mūras) po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagynioti — pagỹnioti iter. 2 paginti 3: 1. Pagỹniok, kad nebgertų arielkos J. Nėkas nepagỹniojo, važiavo ant operacijos ir pasipjaudino Šts. 2. iter. 2 paginti 4: Pagỹniok bulbienę, aš lėksu miltų Užv. gynioti; apgynioti; atgynioti; įgynioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišikti — prišìkti, prìšika, o (prìšikė) vlg. 1. tr., intr. N, K, KŽ, Rsn, Pls pribjauroti, priteršti išmatomis: Nepastatyk arklių in pado – da prišìks Dbk. Bobutė inleidė, patiesė paklodę, ir gaidžiukas prišikė pilną paklodę pinigų LTR(Vad). ^ Vilkas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugynioti — sugỹnioti tr. atkalbėti, suniekinti: Sugỹniojo mane, ir nepirkau Šts. Norėjau parduoti savo karvę, ale gentys sugỹniojo Skd. gynioti; apgynioti; atgynioti; įgynioti; išgynioti; pagynioti; sugynioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”